Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 49/2014 Pasal 1:14)

Sekolah Tinggi Teknologi Garut

Diselenggarakan mulai tahun 1991 dan bernaung di bawah Yayasan Al-Musaddadiyah. http://www.sttgarut.ac.id/

Program Studi Teknik Informatika

Berdiri pada tanggal 30 Juni 1998 dan terakreditasi B. http://informatika.sttgarut.ac.id/

Rinda Cahyana

Dosen PNS Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dpk Sekolah Tinggi Teknologi Garut sejak tahun 2005

Senin, 18 Juli 2011

Apakah di Syurga Istri cemburu terhadap istri lainnya?


Di syurga Allah mengkawinkan lelaki penghuni syurga dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli (ath-Thuur 17-20). 

Apakah istri dunia kita akan cemburu terhadap mereka? 

Kecemburuan itu kesusahan dan di syurga tidak ada kesusahan. Istri-istri di syurga itu pemberian Allah dan pilihan Allah adalah pilihan para penghuni syurga, karena Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya (QS 98:8). 

Ibn khafif menyatakan , “Keridlaan adalah tenangnya hati dengan ketetapan Allah dan keserasiannya hati dengan apa yang menjadikan Allah ridha dan dengan apa yang dipilih-Nya untukmu.” 

Adakah istri yang ridha kepada Allah akan merasa sedih dengan adanya istri yang lain? 

Abu ‘Umar ad-Dimasyqi menyatakan, “Keridlaan adalah hilangnya kesedihan terhadap perintah (Allah) yang mana pun." 

Cemburu itu menolak dan penghuni syurga tidak memiliki fikiran menolak pemberian Allah.