Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 49/2014 Pasal 1:14)

Senin, 18 Juli 2011

Apakah di Syurga Istri cemburu terhadap istri lainnya?


Di syurga Allah mengkawinkan lelaki penghuni syurga dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli (ath-Thuur 17-20). 

Apakah istri dunia kita akan cemburu terhadap mereka? 

Kecemburuan itu kesusahan dan di syurga tidak ada kesusahan. Istri-istri di syurga itu pemberian Allah dan pilihan Allah adalah pilihan para penghuni syurga, karena Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya (QS 98:8). 

Ibn khafif menyatakan , “Keridlaan adalah tenangnya hati dengan ketetapan Allah dan keserasiannya hati dengan apa yang menjadikan Allah ridha dan dengan apa yang dipilih-Nya untukmu.” 

Adakah istri yang ridha kepada Allah akan merasa sedih dengan adanya istri yang lain? 

Abu ‘Umar ad-Dimasyqi menyatakan, “Keridlaan adalah hilangnya kesedihan terhadap perintah (Allah) yang mana pun." 

Cemburu itu menolak dan penghuni syurga tidak memiliki fikiran menolak pemberian Allah.

0 comments :

Posting Komentar

Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya