Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 49/2014 Pasal 1:14)

Minggu, 27 Juni 2021

Derajat Manusia Menurut Dua Agama


Di dalam kitab suci umat Budha terdapat ajaran demikian:

Setiap kasta memiliki kedudukan yang sama dalam pensucian, yang meninggikan derajatnya hanyalah ilmu dan kemuliaan akhlak (Majjhima Nikaya 93: Assalayana Sutta dalam Tipitaka Tematik Bhikkhu Bodhi).

Islam mewariskan nilai baik kpd umat manusia yg telah diwariskan oleh ajaran agama pd masa sebelumnya. Hal tsb bagi penikmat jalan kebaikan terasa seperti pengingat dan penguat nilai kebenaran yg diyakininya. Di dalam kitab suci umat Islam terdapat pengajaran demikian:

"Dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Az-Zuhruuf: 32)

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu (QS. Al-Hujuraat :13).

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Mujaadalah :11).

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian." (HR. Tirmidzi no. 1941.)

#PersepsiCahyana

0 comments :

Posting Komentar

Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya