Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 49/2014 Pasal 1:14)

Minggu, 25 Oktober 2020

Jalmi Sadar Sareng Gelo

Sok emut kanu cariosan Syekh Abdul Qadir Jailani r.m. nu dicatet ku murid na dina Fathu Rabbani, di mana jalmi nu disebut gelo teh nyaeta jalmi nu hilap ka Gusti Allah, ngalabrak pituduh Na, sok sanaos luhung elmu na sareng luhur pangkat na, komo deui nu handap sagala rupi na. 

Dina Minhajul Abidien, Imam al-Ghazali r.m. ngisahkeun tukang mabok nu gaduh elmu agama. Hiji waktos aya setan nu ngangge raksukan mewah teras ngaku2 diri na Gusti Allah. Seeur jalmi bodo nu teu gaduh elmu agama nu katipu. Eta setan nepangan tukang mabok, terus nyarios payuneun, ngaku diri na Gusti Allah sareng miwarang ninggalkeun salat. Tukang mabok langsung ambek terus ngaluarkeun bedog ka eta setan.  

Ningal jalmi nu sadar sareng gelo mah ku jaman kiwari teu tiasa ditingal ku tampilan hungkul, tapi kedah ditingal tina amal na. Sautami-utamina jalmi nu dipikaresep ku Gusti Allah, nyaeta jalmi nu seeur mangfaat na sareng perilaku na sae. Mugi urang sadaya na dipaparin karunia janten jalmi nu utami dina kondisi teu ngaraos utami. Amin.

0 comments :

Posting Komentar

Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya